Centro Social y Cultural Bergantiños de Montevideo

Este centro foi fundado o 12 de xaneiro de 1969 por un grupo de galegos orixinarios da comarca de Bergantiños. Nos seus inicios, os socios fundadores reuníanse na casa dun deles. Posteriormente, celebraban as reunións nun clube galego amigo ata que lograron adquirir unha sede propia.

No ano 1973 mercaron a sede social que teñen na actualidade, conseguindo construir o primeiro salón social en 1979 e o segundo, en 1983. A sede conta con salón de actos, sala de reunións, salón de xogos, oficina, bar-restaurante, biblioteca, cancha de frontón e ximnasio.

Ó centro foille recoñecida a condición de galeguidade pola Xunta de Galicia o 3 de marzo de 1988 por Decreto 83/88 publicado no DOG nº 72, do 18 de abril de 1988. Na actualidade conta cun total de 499 socios dos cales 402 son galegos.

Esta institución forma parte da Unión de Asociaciones Gallegas.