Centro Social y Cultural Bergantiños de Montevideo

Segundo os seus estatutos, esta institución ten os seguintes fins:

  • Contribuír ao coñecemento da historia, costumes e cultura de Galicia e da República Oriental de Uruguai así como difundir os principios da súa constitución democrática, mantendo o respecto polas institucións que a rixen.
  • Ser apolítica e non permitir facer proselitismo relixioso nin filosófico dentro do local social.
  • Organizar actos culturais, artísticos, deportivos e recreativos, para o mellor logro dos propósitos enunciados.